Close
Close
 

    Hur går det till?

    1. Rådgivning (samtal)

    Våra erfarna medarbetare hjälper dig gärna att välja rätt apparat.

    2. Legitimation och borgen

    Om du vill hyra en apparat måste du kunna visa en giltig identitetshandling. Borgen kan du betala kontant eller med betalkort. Med vår skadefriställningspremie kan du skydda dig mot risken för eventuell skada på apparaten.

    3. Överlämning av apparaten

    Medan vår kvalificerade personal förklarar hur maskinen fungerar, kommer alla funktioner samtidigt att kontrolleras medan du ser på. Sedan överlämnar vi apparaten till dig.

    4. Hyresperiod

    Du talar om för vår medarbetare vid disken hur länge du vill hyra apparaten. Om du senare konstaterar att du behöver den en längre period, kan du per telefon förlänga hyresperioden (om apparaten inte är reserverad) till 1 vecka. För en längre period ska du infinna dig vid bygghandeln.

    5. Funktionskontroll

    Även när du lämnar tillbaka apparaten kommer dess funktioner att kontrolleras medan du är med. Så håller vi våra maskiner i optimalt skick för uthyrning.

    6. Försäljningsartiklar

    Tänk när du hyr en maskin på de tillhörande förbrukningsartiklarna. Vår medarbetare kan ge råd.

    7. Betalning borgen och hyresbelopp

    Apparaten ska alltid vara ren och tom när du lämnar in den igen. När vi har godkänt produkten får du tillbaka din borgen och betalar du räkningen. Om den hyrda produkten visar sig vara skadad och/eller nedsmutsad kan det tillkomma extra kostnader. Dessa dras i så fall av från borgensumman.