Close
Close
 

    Frånsägelse

    Tool-Matic är en del av Boels Sverige AB. För alla våra transaktioner gäller Tool-Matics uthyrningsvillkor, vilka bland annat omfattar begränsad ansvarighet och en friställningsklausul.
    Du kan också granska våra villkor på www.Toolmatic.com, eller be oss skicka villkoren till dig.
    Alla andra villkor är uteslutna.

    Alla våra anbud är utan förpliktelse. Pris- och produktändringar och tryckfel förbehålles. Illustrationer, färger, beskrivningar och angivna dimensioner, egenskaper etc. gäller tillnärmelsevis och är inte bindande för oss. All information på denna webbsida är upphovsrättsligt skyddad. Utan föregående skriftligt tillstånd från Boels Sverige AB. får ingen information, text, bildmaterial e.d. som förekommer på denna webbsida helt eller delvis reproduceras, kopieras, anpassas, offentliggöras eller tillåtas för publikation. Denna webbsida har tagits fram och ställts samman med största möjliga omsorg. Vi kan dock inte garantera att all given information är fullständig och korrekt.

    2018 © Boels Sverige AB