Close
Close
 

    Frånsägelse

    Toolmatic är en del av Boels Verhuur B.V. För alla våra transaktioner gäller Toolmatics uthyrningsvillkor, vilka bland annat omfattar begränsad ansvarighet och en friställningsklausul. Dessa villkor är deponerade hos Handelskammaren. Du kan också granska våra villkor på www.Toolmatic.com, eller be oss skicka villkoren till dig. Alla andra villkor är uteslutna.

    Alla våra anbud är utan förpliktelse. Pris- och produktändringar och tryckfel förbehålles. Illustrationer, färger, beskrivningar och angivna dimensioner, egenskaper etc. gäller tillnärmelsevis och är inte bindande för oss. All information på denna webbsida är upphovsrättsligt skyddad. Utan föregående skriftligt tillstånd från Boels Verhuur B.V. får ingen information, text, bildmaterial e.d. som förekommer på denna webbsida helt eller delvis reproduceras, kopieras, anpassas, offentliggöras eller tillåtas för publikation. Denna webbsida har tagits fram och ställts samman med största möjliga omsorg. Vi kan dock inte garantera att all given information är fullständig och korrekt.

    2017 © Boels Verhuur B.V. Sittard.