Close
Close
 

    Privacy-förklaring

    Inledning

    ToolMatic respekterar integriteten hos alla användare av webbplatsen och tjänsterna och behandlar personuppgifter konfidentiellt. Vi använder dina personuppgifter för att kunna behandla dina förfrågningar så snabbt som möjligt och för att kunna optimera vår tjänst. I marknadsföringssyften kommer vi endast att använda dessa uppgifter med ditt tillstånd.

    Denna förklaring beskriver hur vi hanterar informationen och i vilka syften som vi använder den.

    Vem ansvarar för mina personuppgifter?

    Denna privacy-förklaring gäller hanteringen av uppgifter av ToolMatic och dess dotterbolag (hädanefter ”Boels”). Ansvarig part för hanteringen av personuppgifter är Boels. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part.

    Vilka personuppgifter lagras?

    Lagrade uppgifter avser den information som du lämnar till oss samt information om ditt besök på våra onlinekanaler. Detta inbegriper:

    Köp och leverans av våra produkter: när du hyr eller köper produkter kommer de personuppgifter som du tillhandahåller att behandlas av oss. Till exempel namn- och adressuppgifter samt finansiell information
    Skapandet av ett konto: uppgifterna som du tillhandahåller när du skapar ett konto, som din e-postadress och ditt användarnamn
    Beställning av produkter eller tjänster via våra webbplatser och appar: uppgifterna som du tillhandahåller när du beställer en produkt (till exempel en katalog), som din e-postadress
    Användning av webbplatser och appar: uppgifter om användning av webbplatser och appar, som besökta sidor

    Hur används mina personuppgifter?

    Uppgifterna kan användas för:

    • Att behandla beställningar och returer
    • Att skapa ett personligt konto
    • Att ta kontakt vid eventuella problem eller frågor om en beställning
    • Att informera om nya och/eller ändrade tjänster
    • Marknadsföringssyften, som att skicka nyhetsbrev och riktade erbjudanden
    • Att ta fram analyser för att förbättra våra tjänster
    • Att sätta ihop administrativ information för produkt- och tjänsteutveckling
    • Att förhindra missbruk och felaktig användning av våra tjänster

    Hur länge lagras mina uppgifter?

    Boels lagrar inte dina uppgifter längre än för förverkligandet av de ändamål för vilka de samlades in och de bearbetas så länge som är nödvändigt eller som krävs enligt lag.

    Vilka är mina rättigheter?

    Du har rätt att när som helst begära information om dina personuppgifter (kostnadsfritt en gång om året). Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller inte är tillämpliga, kan du skicka en begäran om att ändra/ta bort dem. När du vill begära, ta bort eller ändra dina uppgifter, kan du skicka denna begäran till privacy@boels.com. För att förebygga missbruk kan vi begära ett giltigt identitetsbevis.

    Vi kan inte ta bort dina uppgifter i händelse av en lagringsskyldighet fastställd enligt lag, som regler avseende redovisning, eller när det finns andra legitima skäl att lagra sådana uppgifter, som utestående fordringar.

    Hur skyddas mina personuppgifter?

    Boels använder såväl tekniska som organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, som till exempel krypteringen av känslig information och hanteringen av tillträdeskontroller till våra anläggningar samt tillstånd för begränsade grupper av anställda. Vi förbättrar hela tiden våra säkerhetsåtgärder vid tekniska framsteg och utvecklingar.

    Boels webbplatser kan bjuda en möjlighet att klicka vidare till andra webbplatser som inte tillhör Boels. Boels har inget inflytande på dessa webbplatsers eller webbsidors innehåll eller andra kännetecken och är under inga omständigheter ansvarigt för dessa.

    Användning av cookies

    Boels använder cookies. En cookie är en liten fil som skickas tillsammans med innehållet på vår webbplats och som din webbläsare sparar på din dator, mobiltelefon eller pekplatta.

    Vår webbplats använder cookies för att göra det enklare att logga in på webbplatsen, göra jämförelser, fylla varukorgen och för att minnas dina föredragna inställningar. Du kan stänga av sådana cookies med din bläddrare, men detta kan göra sajten mindre lättanvänd.

    Du kan endast själv ta bort cookies, eftersom dessa sparas på din dator, mobiltelefon eller pekplatta. Se bruksanvisningen för din webbläsare för avlägsnande av cookies.

    Cookies från tredje part

    Boels använder cookies från tredje part för att samla in statistik för analysverktyg som Google Analytics och Hotjar. Boels använder dessa tjänster för att få insikt i hur besökare använder webbplatsen.

    Information som samlas av Google anonymiseras så mycket som möjligt I synnerhet kommer din IP-adress inte att lagras.

    Ändringar i privacy-förklaringen

    Privacy-förklaringen kan ändras. Besök denna sida för att se om några ändringar har gjorts.

    Kontakt

    ToolMatic
    Dr. Nolenslaan 140
    6136 GV Sittard
    Nederländerna 

    0045 56 25 07 07

    E-postadress:    privacy@boels.com

    Med denna privacy-förklaring informerar vi hur vi hanterar dina uppgifter. Om du med anledning av denna förklaring har frågor, är du välkommen att skicka dem per e-post till privacy@boels.com.