Close
Close
 

    Själv gjuta en grund av betong

    !

    Kontrollera nedan


    Beräkning av grunden
    På Internet diskuteras det mycket om hur man själv kan beräkna en grund. Beräkning av grunden är en uppgift för en byggnadstekniker och vi rekommenderar att du kontaktar en fackperson för råd. Grunden är själva basen för det som ska byggas ovanpå. Inte varje utbyggnad, skjul eller trädgårdsstuga är likadan. Vad kommer att vila på grunden, vilka material kommer du att använda, etc. Alla dessa specifika egenskaper gör att den ena grunden måste uppfylla andra krav än den andra. Med en god beräkning förebygger du många bekymmer efteråt.


     

    1
    Markera konturerna
    Markera grundens konturer på marken och gräv en 60 cm djup ränna (i samband med tjälgränsen). Packa underlaget ordentligt och stryk det plant. Skruva ihop remsor av betongfast plywood till en gjutram. Sänk ramen i rännan och ställ den plant med vattenpass. Kontrollera att ramens sidor är lodräta och alla hörn i rät vinkel.

    Slå pålar i marken längs gjutramens utsida, på 10 cm avstånd från hörnen. Pålarna ska gå ned 50 cm i marken. Skruva fast gjutramen vid pålarna. Placera 2 extra pålar mot ramens långsidor och skruva också fast ramen i dessa. Såga av alla stolpar så att de inte är i vägen vid planstrykningen. Täck ramens botten med plastfolie. Skär armeringsmattorna till rätt storlek med en vinkelslip och låt dem vila på bitar av betongplatta, så att de ligger fria från marken.
    Next
    2
    Blanda betongbruket
    Blanda betongbruket enligt bruksanvisningen på förpackningen.
    Next
    3
    Packa betongen
    Häll i det blandade betongbruket och stick rikligt med en käpp i den liggande betongmassan. Du kan också använda en betongvibrator för att packa grunden ännu bättre. Stryk betongen plan med en sicksackrörelse. Fyll hörnen ordentligt med en murslev. Stryk grundens yta jämn med en rätkäpp av metall.
    Next
    4
    Betongens torkning
    Fukta grunden något med vatten och täck över den med plastfolie. Låt betongen torka i minst 4 dagar. Avlägsna sedan stolparna och ramen.
    • Effekt (W/V) 700 / 230
    • Volym balja (l) 145
    • Dimensioner (cm) 120 x 68 x 128
    • Vikt (kg) 60
    Betongblandare 145 l
    Betongblandare 145 l
    Skottkärra 80 l
    Skottkärra 80 l
    • Effekt (W/V) 2200 / 230
    • Skivdiameter (mm) 230
    • Vikt (kg) 5,4
    • Dimensioner (cm) 13,5 x 59,5 x 20
    Vinkelslip 230 mm
    Vinkelslip 230 mm