Close
Close
 

    Själv lägga golvbeklädnad

    !

    Kontrollera nedan

    1
    Avlägsna golvbeklädnaden:
    Om det redan ligger beklädnad måste denna först avlägsnas. Använd härvid en golv- / mattstrip och en mattdragare. Med golv- / mattstrip avlägsnar du problemfritt heltäckande mattor, linoleum och vinyl från undergolv av trä eller betong. Med mattdragaren har du ett gott grepp för att avlägsna golvbeklädnaden.
    Next
    2
    Rengöra underlaget: 
    När golvbeklädnaden är borta måste golvet göras damm- och fettfritt. Använd härvid en damm-/vattensugare. Vidare måste underlaget vara torrt och plant.
    Next
    3
    Skära beklädnaden:
    Om beklädnaden måste läggas i två banor ska de båda skarvkanterna skäras. Låt härvid golvbeklädnaden överlappa längs skarven och skär sedan med en vass kniv längs en stållinjal genom båda banorna samtidigt.
    Next
    4
    Lägga beklädnaden:
    Klistra sedan ihop de båda banorna med enkelsidig tejp på baksidan av beklädnadens båda delar. Låt golvbeklädnaden acklimatisera i ca. 12 timmar och skär den sedan till att börja med grovt. Längs väggen ska golvbeklädnaden fästas. För detta ändamål klistrar du dubbelsidig tejp på golvet. Avlägsna skyddsfolien från ovansidan. Nu kan mattan tryckas mot väggens hörn och skäras av. Bär för säkerhets skull arbetshandskar. Vik sedan tillbaka golvbeklädnaden, dra lös skyddsfolien från tejpen och tryck sedan fast beklädnaden.
    Next
    5
    Limma fast golvbeklädnaden:
    För helt limmad golvbeklädnad ska i främsta hand bruksanvisningen från limfabrikanten följas. Använd helst en limsort utan lösningsmedel. Anbringa limmet jämnt med en tandspackel på underlaget, låt det torka in och lägg sedan golvbeklädnaden på limlagret. Eventuell korrigering måste utföras direkt. För eventuellt samman skarvarna med en mattspännare. Gå först därefter vidare med att limma golvbeklädnaden.
    Next
    6
    Slutbehandling:
    Till sist ska beklädnaden skäras längs kanterna och runt värmeledningar. Tryck in beklädnaden stadigt i kantfogen och skär sedan av den med en vass kniv. Vid värmeledningar lägger du mattan rakt och skär den längs ledningens mitt ned till golvet. Sedan kan du skära hål för värmerören.

    Nedan hittar du utvalda verktyg och material


    + Tillfoga allt till jobblistan


    • Effekt (W/V) 1380 / 230
    • Volym tank (l) 45
    • Dimensioner (cm) 52 x 38 x 69
    • Vikt (kg) 13,5
    Damm-/vattensugare 45 L
    Damm-/vattensugare 45 L
    Från
    SEK 272,00
    Tillfoga till jobblistan +
    • Dimensioner (cm) 9 x 12 x 17
    • Vikt (kg) 0,8
    Mattdragare
    Mattdragare
    Från
    SEK 52,00
    Tillfoga till jobblistan +
    • Effekt (W/V) 2000 / 230
    • Arbetsbredd (cm) 21
    • Dimensioner (cm) 90 x 60 x 125
    • Vikt (kg) 16
    Mattstripper elektrisk 210 mm
    Mattstripper elektrisk 210 mm
    Från
    SEK 356,00
    Tillfoga till jobblistan +