Close
Close
 

    Själv montera gipsplattor

    !

    Kontrollera nedan

    1
    Ram:
    Innan du monterar gipsplattorna måste det finnas en ram. Ramen som du monterar plattorna mot kan byggas av antingen trä eller metall. För kapning av träribbor använder du en kap- / geringssåg. Därmed kan du kapa och snedskära träplattor upp till 27 cm breda.

    Anbringa trä- eller metallribborna mot bjälklagret. Håll härvid ett centeravstånd på maximalt 40 cm. Avståndet mellan ribban och väggen ska vara ca. 1 cm. För extra brandskydd, ljud- och värmeisolering kan du anbringa mineralull mellan bjälkarna.
    Next
    2
    Montering av plattor:
    Gipsplattor kan enkelt skäras till rätt format med en arbetskniv. Gör först en skåra i plattans synliga sida, bryt den sedan och skär till sist lös kartongen på plattans baksida.

    Plattans skurna kanter och tvärsidor ska skäras snett, så att det uppstår en djup V-skarv som kan fyllas med det tillhörande fyllnadsmedlet. Vid montering av plattorna är en Hissanordning ett idealiskt hjälpmedel. Hissen håller plattan på plats så att du har händerna fria.

    Se till att plattornas tvärskarvar hamnar med en viss förskjutning sinsemellan. Fäst plattorna lodrätt mot ribborna och styvt mot varandra med hjälp av snabbskruvar. Snabbskruvar är korrosionsfria, kan monteras utan förborrning och ger en vibrationsfri och brandsäker förbindelse. Använd när du skruvar ett särskilt skruvhuvud för gipsplatta, som kan monteras på borrmaskinen. Ett sådant specialbits sörjer för att snabbskruven dras in till precis rätt djup i plattan.
    Next
    3
    Slutbehandling:
    Skarvarna mellan plattorna kan fyllas sprickfritt med ett särskilt fyllnadsmedel för takplattor.
    Next
    4
    Slipning:
    Slipa efter torkning skarvarna ordentligt med en giraffslip innan du behandlar väggen vidare.
    Next
    5
    Elektricitet:
    Anbringa öppningar för kopplingsdosor i gipsplattan med hjälp av en dosborr som du monterar på borrmaskinen. Eldosan passar då precis i väggens hålrum.

    Nedan hittar du utvalda verktyg och material


    + Tillfoga allt till jobblistan


    • Effekt (W/V) 500 / 230
    • Slipskivans diameter (mm) 225
    • Längd (cm) 158
    • Dimensioner (cm) 160 x 25 x 35
    Giraffslip 225 mm
    Giraffslip 225 mm
    Från
    SEK 308,00
    Tillfoga till jobblistan +
    • Effekt (W/V) 1600 / 230
    • Kapacitet 90°/90° (mm) 270 x 60
    • Vinkelkapacitet 45°/90° (mm) 190 x 60
    • Kapacitet lutning 90°/45° (mm) 270 x 48
    Kap/geringssåg 216 mm
    Kap/geringssåg 216 mm
    Från
    SEK 188,00
    Tillfoga till jobblistan +
    • Effekt (W/V) 1100 / 230
    • Varvtal (rpm) 0 - 3000
    • Max. kapacitet stål (mm) Ø 16
    • Max. kapacitet trä (mm) Ø 40
    Slagborrmaskin 3 kg
    Slagborrmaskin 3 kg
    Från
    SEK 132,00
    Tillfoga till jobblistan +